Les possibilitats d’un modulador dinàmic de potència en la recàrrega domèstica d’un vehicle elèctric

Apostar per la recàrrega d’un vehicle elèctric en la nostra llar ha deixat de ser una font de complicacions per a la instal·lació energètica i d’encariments indiscriminats en la factura elèctrica. Incorporant un modulador dinàmic de potència aportem intel·ligència i eficiència en la gestió de la demanda energètica. El resultat? Maximitzem la potència que tinguem contractada en l’habitatge.

Abans de res expliquem què és un modulador dinàmic de potència de càrrega. Ho podem definir com un “sistema que s’incorpora als punts de recàrrega domèstics per a optimitzar la potència contractada en l’habitatge”. I, com ho fa exactament? “S’instal·la un sensor de corrent per a monitorar els consums totals de l’habitatge i el punt de recàrrega prioritza la potència per als consums de l’habitatge i la sobrant l’usa per a la càrrega del vehicle elèctric de manera intel·ligent i dinàmica”, explica Anna Puig, Product Manager de Selba Solutions.

D’aquesta manera, el programari del modulador dinàmic baixarà i pujarà la potència de càrrega del vehicle per a aprofitar al màxim la potència contractada i evitar sobreconsums que puguin fer disparar l’ICP de l’habitatge.

Per tant, sumar un modulador de potència al nostre punt de recàrrega implica afegir intel·ligència, eficiència i seguretat en el procés.

Vegem de forma més clara els beneficis principals que aporta el dispositiu al sistema.

Avantatges aportats per un modulador de potència a un punt de recàrrega de vehicle elèctric

Bàsicament podem destacar tres beneficis principals:

  1. Optimització de la potència contractada: En moltes instal·lacions gràcies al modulador de potència s’evita haver de contractar un augment de potència per a la càrrega del vehicle elèctric. Quan els consums de l’habitatge disminueixen (per exemple, a la nit) augmenta la potència de càrrega del vehicle per a fer més ràpid el procés de càrrega i aprofitar al màxim la potència contractada.
  2. Prioritza els consums de l’habitatge. Haver de carregar el vehicle elèctric no interfereix en el dia a dia de l’usuari.
  3. Evita salts inesperats de les proteccions per sobrecàrrega. Redueix la potència de càrrega del vehicle elèctric perquè mai sobrepassi aquest valor en cas d’augment de consum.

Conseqüències de les sobrecàrregues elèctriques

Com hem vist, una de les prestacions més importants aportades pel modulador és la seguretat en el procés de càrrega i, per tant, a la instal·lació elèctrica de l’habitatge. En conseqüència cal recordar breument els perjudicis més importants produïts per les sobrecàrregues:

  1. Sobreescalfament del conductor elèctric, amb el que es redueix dràsticament la seva capacitat per a conduir el corrent elèctric de la forma més eficient possible.
  2. A conseqüència de l’efecte anterior pot fondre’s la coberta aïllant del conductor i generar, així, més desgast en la resta d’elements de la instal·lació amb la conseqüència final que poden cremar-se.
  3. En cas que s’acabin tocant els dos pols del conductor es pot produir un curtcircuit que, en els casos més greus, poden generar incendis i explosions.

Aplicacions

El modulador de potència de càrrega està especialment indicat per a instal·lar-se en habitatges que disposin d’un únic punt de recàrrega. En el cas que siguin necessàries aquestes prestacions en una altra mena d’instal·lacions com, per exemple, en via pública, en pàrquings privats o amb diversos punts de recàrrega existeixen altres mètodes i tecnologies per a optimitzar la potència contractada.

S’ha de destacar que aquest dispositiu no necessita un manteniment específic. Únicament el que estigui establert tècnicament per al carregador i revisar el sensor de corrent instal·lat.

Sistemes de Selba amb modulador dinàmic de potència de càrrega

Selba Solutions ofereix en l’actualitat al mercat espanyol dos equips de recàrrega que incorporen modulador de potència de càrrega: SL3000 i SL4000.

Anna Puig explica que “són uns equips compactes, de fàcil instal·lació i manteniment, dissenyats específicament per a entorns domèstics. Gràcies als LEDs de la part frontal l’usuari pot veure de manera intuïtiva l’estat del carregador. A més, disposen de diferents opcionals perquè es puguin adaptar a les necessitats de cada client segons la mena d’instal·lació”.

Per tant, la conclusió és clara. Si desitja evitar problemes inesperats de les proteccions per sobreconsum, i sobrecostos que augmenten la potència energètica contractada en el seu habitatge, la solució és instal·lar un punt de càrrega de vehicle elèctric amb modulador dinàmic de potència.

La seva instal·lació i la seva economia ho agrairan.