Selba Solutions SL beneficiària al projecte “Gestió intel·ligent (AI-ML) i emmagatzematge dinàmic d’energia sostenible multidireccional”

SMARTGREENENERGY

L’objectiu general és promoure l’evolució i la transformació de l’electro mobilitat a través del desenvolupament de noves tecnologies que permetin la integració segura i eficaç de vehicles elèctrics autònoms en xarxes energètiques intel·ligents i flexibles.

El projecte pretén la concepció i el disseny d’un prototip de xarxa intel·ligent per a vehicles elèctrics (SGVE) que integri diverses arquitectures d’electrònica de potència perquè funcioni com una veritable ‘Smart Minigrid’, investigant cadascun d’aquests convertidors, en funció del control seleccionat en cada cas i de la configuració interna del SGVE, que dependran de l‟existència de bateries, el tipus de font disponible i del flux d‟energia.

Inversió realitzada: 155.004,00 €
Ajuda obtinguda: 99.533,00€
Programa: Missions CDTI – 2022
Socis: Premo SL, Premium SA, Selba Solution SL, Simon Tech SL, GFM Fotovoltaica
Col·laboradors: Ikerland, Universitat de Vic-Elisava, Universitat Carlos III de Madrid i Universitat de Màlaga.

Logotips-Oficials