Les barreres principals d’entrada del vehicle elèctric a Espanya són dues: l’accés o la compra mateixa d’aquests vehicles i la dificultat d’ús, segons afirma l’últim Documents de Posició d’ANFAC.

Els últims estudis del sector recollits per ANFAC asseguren que les objeccions respecte a l’ús dels vehicles elèctrics estan principalment relacionades amb la disponibilitat d’infraestructura, el temps de recàrrega i l’autonomia del vehicle elèctric. Per aquest motiu és imprescindible “que la infraestructura permeti recarregar-se en ús urbà i també en interurbà”.

Ampliem aquest concepte. Els consumidors confirmen que el seu principal obstacle real és la recàrrega, sobretot, en llarga distància o en ús interurbà. Davant d’aquesta realitat, ANFAC concep “imprescindible que els poders públics eliminin les barreres regulatòries, econòmiques i de mercat existents per al desplegament de les infraestructures de recàrrega incentivant, en major mesura, la recàrrega a distància o d’alta potència”.

Segons informa l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions les infraestructures per sota d’aquesta potència suposen temps de recàrrega superiors als 40 minuts, el que augmenta les renúncies del consumidor i “actua com a barrera, quan ja hi ha tecnologia i infraestructura disponible al mercat que apropa els temps de recàrrega d’un elèctric als dels vehicles de combustió interna”.

Amb l’objectiu que pugui ser d’ús generalitzat la mobilitat dels vehicles elèctrics està condicionat a la disponibilitat d’una xarxa de punts de recàrrega elèctrica d’accés públic en nombre, capil·laritat i característiques suficient.

La conclusió és que s’erigeix ​​com a imprescindible dotar a Espanya “d’una xarxa de recàrrega d’accés públic prou desenvolupada, que permeti assimilar la recàrrega de vehicle elèctric, en temps i capil·laritat, al repostatge tradicional del vehicle de combustió”.

Per aquest motiu ANFAC, en representació dels fabricants d’automòbils i camions, ha recollit en l’informe 16 Mesures per impulsar el desplegament d’infraestructures de recàrrega elèctrica d’accés públic a Espanya una sèrie de propostes per al desenvolupament de la col·laboració publico-privada en la consecució dels objectius comuns de reducció d’emissions de CO2 contemplats en el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima a 2030 (PNIEC)2.

No oblidem que el marc legislatiu nacional i les mesures de foment del vehicle elèctric resulten insuficients per a una progressiva transició al vehicle elèctric que permeti complir els compromisos assumits pel nostre país davant la Unió Europea de reducció d’emissions a 2030 i 2050 en l’àmbit del transport terrestre.

En concret, les 16 mesures estan dirigides a impulsar la transició del vehicle de combustió interna al vehicle elèctric a través del desenvolupament de la infraestructura de recàrrega pública necessària. ANFAC ha distingit quatre grups de propostes: mesures de caràcter institucional, mesures dirigides a eliminar les barreres regulatòries, mesures de tipus econòmic dirigides a incentivar la instal·lació i operació dels punts de recàrrega d’accés públic i mesures de liberalització i protecció als consumidors.

Les detallem a continuació:

 1. Mesures de Caràcter Institucional

Mesura 1. Aprovació d’objectius vinculants de desplegament d’infraestructura de recàrrega d’accés públic calendaritzat per anys i potències al llarg de tot el territori nacional.

Mesura 2. Reconeixement d’interès estratègic nacional per a projectes de desplegament d’infraestructures de recàrrega d’accés públic d’alta potència (+250 kW).

Mesura 3. Actuacions per incrementar el nombre de punts de recàrrega d’accés públic interurbana a curt termini.

 1. Mesures per a l’eliminació de barreres regulatòries i adaptació de el marc jurídic actual

Mesura 4. Desenvolupament complementari o addicional a la declaració d’utilitat pública (+250 kW).

Mesura 5. Incentivació del desplegament en autopistes i autovies de la Xarxa General de Carreteres de l’Estat (o en altres centres d’interès designats per les administracions públiques).

Mesura 6. Transparència de la capacitat de consum de la xarxa de distribució.

Mesura 7. Recomanacions perquè les entitats locals puguin desenvolupar o simplificar el marc regulador per al desplegament de la infraestructura de recàrrega d’accés públic.

Mesura 8. Foment de la infraestructura de recàrrega intel·ligent dels vehicles elèctrics en els aparcaments dels edificis.

 1. Mesures d’impuls econòmic

Mesura 9. Ajudes a la implantació de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

Mesura 10. Exempció / tipus impositiu reduït (temporal) de l’impost especial sobre Electricitat.

Mesura 11. Exempció d’aplicació de càrrecs a l’electricitat destinada al seu ús com a carburant en punt us de recàrrega pública (+250 kW).

Mesura 12. Inclusió dels projectes de reforçament de xarxa necessaris per a la instal·lació dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics d’alta potència (+ 250kW) en els plans d’inversions anuals i plurianuals de les distribuïdores elèctriques.

 1. Mesures de liberalització i protecció a consumidors

Mesura 13. Registre de punts de recàrrega d’accés públic.

Mesura 14. Interoperabilitat per al pagament en els punts de recàrrega d’accés públic.

Mesura 15. Transparència de costos en la factura de sistema de remuneració de l’energia per evitar riscos d’arbitratge de preus.

Mesura 16. Manteniment dels punts de recàrrega d’accés públic i assegurament de l’operació.

Situació actual de la infraestructura de recàrrega d’accés públic

En absència d’un registre oficial precís i d’acord amb les dades de fonts accessibles al públic, Espanya compta, en l’actualitat, amb una xarxa de 8.451 punts de recàrrega accessibles a el públic (urbans i interurbans), dels quals únicament 24 punts, repartits en cinc estacions situades a Catalunya, Múrcia, País Basc, Aragó i Madrid, són de potències iguals o superiors a 250 kW.

Aquesta potència és l’única que permet assimilar la recàrrega al repostatge convencional de combustible (temps entre 15 i 10 min).

A continuació, es presenta l’estat actual del desplegament de les infraestructures de recàrrega a Espanya, agrupat per categories d’urbana i interurbana:

 1. Carga urbana
  • 6.367 punts de potència fins a 22 kW: temps de recàrrega entre 19 h i 3 h.
  • 1.578 punts de potència igual o superior a 22 kW i fins a 50 kW: temps de recàrrega entre 01:20 h i 3 h.
  • 480 punts de potència igual o superior a 50 kW i fins a 150 kW: temps de recàrrega entre 40 min i 27min.
 1. Càrrega Interurbana
  • Una estació (2 punts) de potència igual o superior a 150 kW i fins a 250 kW: temps de recàrrega entre 27 min i 15 min.
  • Cinc estacions (24 punts) de potència igual o superior a 250 kW i 350 kW: temps de recàrrega entre 15 min i 10 min.

Sobre la base de l’evolució que haurà de seguir el parc de vehicles elèctrics per complir els objectius de descarbonització plantejada en l’apartat quart del document, i tenint en compte les recomanacions de desplegament d’infraestructura de recàrrega pública associada, des ANFAC es planteja la següent evolució :

En concret, proposen els següents objectius vinculants nacionals de desplegament d’infraestructura de recàrrega d’accés públic:

 • 45.000-48.000 punts de recàrrega d’accés públic el 31 de desembre de 2022.
 • 110.000-120.000 punts de recàrrega d’accés públic al 31 de desembre de 2025.
 • 340.000-360.000 punts de recàrrega d’accés públic el 31 de desembre del 2030.

Addicionalment, dins d’aquests objectius s’ha d’establir una distribució mínima d’infraestructura de recàrrega ràpida, sent ràtios raonables que, al menys, hi hagi un punt de potència igual o superior a 50 kW per cada 100 vehicles elèctrics, un punt de potència igual o superior a 150 kW per cada 1.000 vehicles elèctrics i un punt de potència igual o superior a 250 kW per cada 1.000 vehicles elèctrics.