El mercat mundial de la mobilitat elèctrica ofereix multitud de possibilitats sobre l’elecció dels connectors entre el punt de recàrrega i el vehicle. No obstant això, Europa ha apostat per l’estàndard tipus 2 o Mennekes. Selba incorpora aquesta tipologia de connexió en la seva gamma de punts de recàrrega, que destaquen per la seva elevadíssima seguretat i fiabilitat. En aquest article repassem les seves principals prestacions i característiques tècniques.

Efectivament, el connector de tipus 2 o Mennekes s’ha acabat imposant com l’estàndard europeu global d’endoll de càrrega aplicada a la mobilitat elèctrica. Va ser l’any 2016 quan es va aprovar la normativa internacional IEC 62.196, motiu pel qual també és conegut com a connector IEC 62.196-2: 2016.

Alhora, també se l’identifica com Mennekes en honor a la primera empresa -alemana- que ho va comercialitzar.

De fet, van ser les associacions BdEW (Associació Alemanya d’Indústries d’Energia i Aigua), VDA (Associació Alemanya de la Indústria automotriu), VDE (Associació Alemanya de ElectrotecnologIa) i ZVEI (Associació Central de la Indústria d’Enginyeria Elèctrica i Electrònica) les que van comparar les prestacions de les tres tipologies d’endolls (tipus 1, 2 i 3) i van recomanar que Europa es decantés pel 2.

Per quin motiu? Els connectors Tipus 1, també coneguts com Yazaki o SAE J1772, només permeten la càrrega monofàsica, són de càrrega lenta i no estan preparats per intercanviar cap tipus d’informació amb els punts de recàrrega.

Usualment ofereixen una potència de càrrega d’entre 1,4kW a 7,4kW, mentre que el de Tipus 2 permet un rang que abasta des dels 1,4kW a 22kW.

L’explicació a aquest major ventall de potència és que pot ser utilitzat amb sistemes monofàsics o trifàsics.

En aquest punt avancem que Selba ha apostat per endolls de càrrega Tipus 2 de fins a 22kW en sistemes trifàsics i de 7.4kW a monofàsics.

Per tant, les xarxes trifàsiques només són compatibles amb el Tipus 2 i el Tipus 3.

Prèviament, hem de tenir clar els diferents nivells de recàrrega en funció de la potència demandada de la xarxa elèctrica. Maza i Gómez, de la Universitat de Sevilla, han classificat el nivell 2 i el 3 de la següent manera:

 • Nivell 2 (recàrrega mitjana o accelerada). Aquest tipus de recàrrega posa en joc potències més elevades pel que solen utilitzar-se connexions trifàsiques amb demanda d’intensitats de fins a 63 A.
 • Nivell 3 (recàrrega ràpida). És amb diferència el mètode que demana una major potència de la xarxa. S’empra corrent continu, de manera que el carregador és estacionari i no embarcat en el vehicle, amb tensions al voltant de 500 V i intensitats regulades entre 50 i 550 A.

L’estandardització dels sistemes de recàrrega ha estat una fita bàsica per unificar el mercat dels endolls de vehicles elèctrics a Europa. S’ha aconseguit augmentar la interoperabilitat entre les infraestructures de recàrrega i els vehicles elèctrics, és a dir, de cada un dels components que els integren. És aquí quan adquireix importància la normativa internacional IEC 61851, que estandarditzà els sistemes de recàrrega interns i externs a el vehicle per nivells de tensió de fins a 1.000 V en alterna i 1500 V en contínua.

Pel que fa a normatives, així mateix, hem de tenir en compte que l’estàndard IEC 62.196 és usat també a la base de connectors o clavilles. D’aquesta manera, la majoria dels models Socket (sense mànega) de punts de recàrrega compten amb una clavilla Tipus 2. El connector pot ser mascle o femella.

Prestacions del connector Tipus 2

Els connector de càrrega Tipus 2 d’Mennekes també ofereixen una àmplia gamma de beneficis en comparació amb els altres dos connectors de càrrega estàndard globals.

El primer és que hi ha una única mida d’endoll per a tots els mètodes i serveis de càrrega. Això implica que totes les capacitats i mètodes de càrrega de fins a 63 A de càrrega trifàsica estan coberts per a una sola mida d’endoll no més gran que un endoll CEE de 16 A.

El segon és que els connectors e càrrega Tipus 2 són adequats per a càrregues de CA i CC, en aquest cas la nomenclatura passa a ser Tipus 2-CCS i compta amb 9 clavilles. Permeten carregar tant a casa  amb connexió a terra amb un cable de càrrega Mode 1 o Mode 2, com una càrrega ràpida de fins a 43,5 kW CA o 35 kW CC amb un cable de càrrega Mode 3 en estacions de càrrega CA.

Mennekes també ens informa que pel que fa a la seguretat, hem de destacar que l’endoll de tipus 2 ofereix múltiples nivells de protecció redundants, inclòs:

 • Protecció de l’immobilitzador: un circuit separat detecta si l’endoll de càrrega està connectat.
 • No és possible l’extracció accidental o no autoritzada del cable de càrrega adjunt.
 • Protecció mecànica: l’endoll de càrrega està dissenyat perquè ni tan sols passar sobre l’endoll suposi cap risc. Abans que s’apliqui el voltatge, l’endoll i el acoblador estan bloquejats a l’estació de càrrega o en el vehicle.
 • Protecció elèctrica: Un segon circuit, redundant pel que fa a l’immobilitzador, detecta si l’endoll de càrrega està completament inserit. Només llavors s’aplica voltatge.
 • Protecció de corrent residual: S’utilitza la protecció de corrent residual, ja coneguda de les instal·lacions domiciliàries.
 • Protecció de sobrecàrrega: les resistències elèctriques en els endolls de càrrega codifiquen el rang permès de l’endoll.
 • Protecció de components: un sistema de control de càrrega intel·ligent regula contínuament els requisits de corrent i voltatge del vehicle i l’estat dels components elèctrics.
 • No requereix peces mòbils relacionades amb la seguretat que es puguin desgastar, el que millora tant la resistència a la fatiga com el funcionament sense manteniment de l’endoll de càrrega, el que proporciona més beneficis als clients
 • Està disponible amb un obturador mecànic completament per complir amb les pràctiques d’instal·lació en certs països.
 • Els connectors de càrrega Tipus 2 es van dissenyar per adaptar-se a diversos requisits climàtics: proporcionen una càrrega segura tant en gel com en neu al nord d’Europa, així com en calor i pols al sud d’Europa.

Segons afirma Mennekes, els endolls de càrrega Tipus 2 amb i sense obturador són totalment compatibles. Per tant, “satisfan els requisits de tots els participants del mercat a tot Europa, proporcionant una major durabilitat i, quan sigui necessari, una protecció de contacte millorada. Per tant, els consumidors poden carregar el seu vehicle utilitzant un sol cable de càrrega en qualsevol estació de càrrega “.

Característiques principals endoll Tipus 2

 • Nomenclatura oficial: VDE-AR-I 2623.02.02
 • Norma: IEC 62196-2
 • Dissenyat per a realitzar recàrregues del Mode 2 i 3 d’acord amb l’estàndard IEC 61851
 • Fase: Monofàsic / Trifàsic
 • Càrregues: monofàsiques fins a 32 A i trifàsiques fins a 63 A
 • Corrent: AC / AC ràpid
 • Potència: 7,4 kW (monofàsica) i 43 kW (trifàsica)
 • Tensió: 400 V
 • 7 clavilles: 2x comunicació entre vehicle i punt de recàrrega; 3x fases; 1x terra; 1x neutral
 • Protecció contra robatori

Les sèries de recàrrega de vehicles elèctrics de Selba SL 1000, 2000, 3000 i 4000 incorporen els connectors de tipus 2 de fins 22kw en sistemes trifàsics i de 7.4kW a monofàsics.

Nissan, SEAT, Tesla, Hyundai, BMW, Mercedes, Renault, Volvo i Audi són algunes de les marques automobilístiques que operen a Europa amb el connector Tipus 2.