Selba Solutions SLU

Icon-Valors-Selba-Solutions-01

Estricta col·laboració

La col·laboració amb els nostres clients cobreix totes les fases del desenvolupament; Des de la redacció de la memòria tècnica inicial, fins al subministrament del producte final amb totes les funcionalitats.

Icon-Valors-Selba-Solutions-02

Verificació

El nostre departament de qualitat disposa de sistemes de verificació personalitzats per a cada uns dels equips electrònics que fabriquem. Amb això, aconseguim verificar tots els equips i totes les funcionalitats del 100% de producte lliurat.

Icon-Valors-Selba-Solutions-03

Control de qualitat

Disposem d’un departament de qualitat l’objectiu de la qual és el d’assegurar que el subministrament dels productes contractats tinguin tots i cadascun d’ells el grau de qualitat i fiabilitat que SELBA SL s’exigeix i que els nostres clients necessiten.

Icon-Valors-Selba-Solutions-04

Confidencialitat

SELBA S.L. garanteix als seus clients un absoluta confidencialitat en el desenvolupament dels seus productes i en les solucions tècniques adoptades per a maximitzar les prestacions del producte final. Per a garantir aquesta confidencialitat, treballem amb un sol client per mercat o sector.