Qualitat en disseny i fabricació d’electrònica

SELBA SOLUTIONS, S.L. defineix la seva política de qualitat segons la Norma Internacional ISO 9001:2015 en els següents punts:

  1. Compromís en complir els requisits legals, normatius, reglamentaris i de clients i altres parts interessades pertinents a l’empresa.
  2. Difondre a tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de Qualitat.
  3. A partir de línies estratègiques definides en l’anàlisi de context realitzat, s’han definit els objectius de l’empresa dels quals s’han difós en tots els nivells de la nostra estructura.
  4. Vetllar per tal que les condicions de treball siguin òptimes mitjançat l’avaluació dels riscos que es puguin produir als processos, eliminant en la mesura del possible els mateixos i reduïnt els avaluats.
  5. Desenvolupar programes de formació continua amb tendència a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.
  6. Compromís per a la millora contínua del sistema de gestió implantat a l’empresa.
  7. Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l’empresa.